Fietsen door het centrum

19 september 2018

Fietsen door het voetgangersgebied in de binnenstad wordt definitief toegestaan in de ochtenduren. Daarmee krijgt de pilot, die liep vanaf maart 2017, een definitief vervolg. Uitgangspunt is: “de fietser te gast in de voetgangerszone”.

Pilot ‘Fietsen door de binnenstad’ geslaagd

De werkgroep Fietsen onderzocht voor het Aanvalsplan Binnenstad hoe de binnenstad aantrekkelijker wordt voor fietsers. Gedurende de pilot heeft onderzoeksbureau STIPO ruim 300 personen geïnterviewd en gevraagd naar hun ervaringen met het fietsen door de Doetinchemse binnenstad. Uit dit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de bezoekers en werkenden positief staan tegenover het fietsen in de ochtenduren. Er is geen draagvlak om deze tijden uit te breiden. Het college volgt het advies van de werkgroep op en maakt het definitief mogelijk om ’s ochtends te fietsen door de binnenstad.
Veilige binnenstad
De fietser bevindt zich op het terrein van de voetganger en is daarmee te gast. Dat betekent ook dat de fietser zich als een goede gast dient te gedragen. In september en oktober wordt extra gecontroleerd of er buiten de toegestane tijden gefietst wordt en of het fietsgedrag binnen de toegestane fietstijden verantwoord is. Als de winkels gesloten zijn (’s avonds en zondag), is fietsen in het voetgangersgebied ook toegestaan.

Contact

Walstraat 72, 7001 BV Doetinchem

0314 - 76 90 09 | info@lkkrdoetinchem.nl