BAX IJSBAAN OOK DIT JAAR GEANNULEERD

16 november 2021

Buiten kijf staat dat de ijsbaan jaarlijks een enorme publiekstrekker is voor onze binnenstad en dat alle ondernemers in de binnenstad dit, juist nu, extra goed kunnen gebruiken. Hoe graag we dit evenement hadden willen laten doorgaan, hebben we helaas moeten besluiten dat de BAX ijsbaan dit jaar te annuleren.

Dit jaar komt er geen ijsbaan op het Simonsplein in het centrum van Doetinchem te liggen. Hoewel de ijsbaan aanvankelijk zou worden uitgebreid met een ‘rondje om de kerk’ heeft Binnenstadbedrijf Doetinchem besloten dat de (financiële) risico’s vanwege de aangescherpte coronamaatregelen te groot zijn.

‘Een moeilijke beslissing en een enorme teleurstelling’, duidt Louis van Andel, directeur Binnenstadbedrijf Doetinchem, de conclusie na intern beraad. “Op basis van de afgekondigde coronamaatregelen op vrijdag 12 november jl. zijn wij, het team Binnenstadbedrijf Doetinchem, de interne discussie aangegaan om te kijken naar de doorgang van dit evenement in de binnenstad. Echter zien we teveel onzekerheden, een te groot (financieel) risico en ervaren teveel beperkingen om de ijsbaan dit jaar te laten doorgaan. Daarom is helaas besloten te stoppen met de organisatie van de ijsbaan.”

De BAX ijsbaan is jaarlijks een enorme bezoekerstrekker voor de Doetinchemse binnenstad en zou dit jaar uitgebreid worden met 350 m2 aan kunstijs rondom de kerk. De plannen voor dit ‘rondje om de kerk’ waren in 2020 al gemaakt, maar ook toen kon dit evenement vanwege de coronamaatregelen niet gerealiseerd worden. 

Contact

Walstraat 72, 7001 BV Doetinchem

0314 - 76 90 09 | info@lkkrdoetinchem.nl