Nieuws

SFEERVERLICHTING BRANDT OOK IN DOETINCHEMS CENTRUM MINDER LANG

01 november 2022

De sfeerverlichting in het centrum van Doetinchem brandt weer. Maar anders dan in voorgaande jaren, zullen zowel de brandperiode als de brandtijd per dag worden verkort. Daarnaast er ook kritisch gekeken naar andere evenementen zoals de kunstijsbaan. Dit is (onder andere) het resultaat van overleg tussen gemeente Doetinchem en Binnenstadbedrijf Doetinchem. Doetinchem volgt hiermee het voorbeeld vanuit andere binnensteden waaronder Groningen, Deventer en Nijmegen.     

“De uitdaging is om duurzamer met energie om te gaan, maar ook te zorgen voor een gezellige en sfeervolle binnenstad de komende maanden. Zeker nu retailers het erg moeilijk hebben vanwege de hoge kosten en lagere omzetten doordat consumenten minder te besteden hebben, licht Hans Dales, wethouder economie van gemeente Doetinchem, toe. Met betrokken partijen in de binnenstad hebben we daarom gekeken hoe we dat kunnen realiseren. Daar zijn goede oplossingen uit gekomen.”

Dat het verlichten van de binnenstad dit jaar geen vanzelfsprekendheid is, mag gezien de huidige energieproblematiek duidelijk zijn. Daarom hebben Binnenstadbedrijf Doetinchem en gemeente Doetinchem besloten om de periode dat de sfeerverlichting in de binnenstad hangt met een aantal weken te verkorten. De verlichting hangt er tot 16 februari 2023. Ook het aantal dagelijkse branduren wordt beperkt, namelijk van 15.00 uur tot 22.00 uur.

“Bovendien gaat het om LED-verlichting”, vult Jos Tiemessen van Binnenstadbedrijf Doetinchem aan. “Met deze zuinige verlichting willen we binnenstadbezoekers een gastvrije beleving van ons centrum geven. Dat mensen ons centrum blijven bezoeken en er consumeren is namelijk van groot belang, want juist de komende feestmaanden zijn voor ondernemers erg belangrijk om in deze zware tijden te overleven.

De huidige energieproblematiek is ook van invloed op de andere activiteiten en evenementen in de binnenstad van Doetinchem. Hoewel de Catharinakerk wederom verlicht zal worden en Doetinchem rondom de feestdagen aansluit bij het Oosterlicht, zullen ook hier de branduren worden gereduceerd. Daarnaast is ook het energieverbruik van de kunstijsbaan op het Simonsplein onder de loep genomen. Met speciale bakken waarin de ijslaag is omgeven, wordt het energieverbruik gereduceerd met 40%.

Jos Tiemessen: “We willen dat de binnenstad van Doetinchem ook deze winter de ontmoetingsplek van de Achterhoek is. Daarom kiezen we toch voor evenementen als de kunstijsbaan en blijven we met Achterhoekers verbonden door het Oosterlicht. Op allerlei manieren leveren we een bijdrage aan besparing en versobering, maar blijven we ons wel inzetten voor verbinding tussen mensen en verlichting in een donkere tijd.”