Verhuizing Casa Blanca illustratief voor transitie naar wonen in de binnenstad

07 december 2020

Afgelopen dinsdag opende Casa Blanca de deuren van haar nieuwe onderkomen aan de Burgermeester van Nispenstraat in het centrum van Doetinchem. Met hulp van het Binnenstadbedrijf Doetinchem (BBD) waarin vastgoedeigenaren, gemeente Doetinchem en ondernemers samenwerken aan een aantrekkelijke en goed functionerende binnenstad, kon eigenaar Hans van Loo zijn panden aan de Dr. Huber Noodtstraat met een gerust hart achterlaten vanwege zicht op de versnelde bestemmingstransformatie naar wonen.

 "Het laatste halfjaar zijn er, onder andere door de coronaperiode, best veel ontwikkelingen geweest die ons aan het denken hebben gezet”, licht Hans van Loo, eigenaar van Casa Blanca en de panden aan de Dr. Huber Noodtstraat toe. “Voor ons is de coronacrisis misschien wel een deeltjesversneller geweest. Het zicht op winkelbeleving van de consument wordt anders en de impact van online consumentengedrag zorgt voor een andere visie op de stenen winkel. Wij zochten hierbij naar een passender locatie, maar wilden ook onze andere panden aan de Dr. Hubernoodtstraat met een gerust hart kunnen verlaten.”

Van Loo doelt op de nieuwe functie-invulling van zijn panden, die door de gedeelde binnenstadsvisie van gemeente Doetinchem, vastgoedeigenaren en ondernemers, versneld wordt getransformeerd naar een woonlocatie. De binnenstadsvisie behelst onder andere de ambitie om de transitie naar wonen in de binnenstad te stimuleren en (nieuwe) ondernemers meer compact te centreren binnen het EI.

Ook Lennard Kamps, vastgoed coördinator Binnenstadbedrijf Doetinchem, is trots op deze ontwikkeling die illustratief is voor de ingeslagen weg. “Het is uniek dat wij in Doetinchem een binnenstadsvisie hebben die gedeeld en gedragen wordt door de belangrijkste stakeholders. Door deze samenwerking zijn we constant in gesprek wat leidt tot snellere realisatie van onze ambities. Zo geven we samen vorm aan de binnenstad van de toekomst.”

Naast de verhuizing van Casa Blanca naar de Burgermeester Van Nispenstraat wordt ook het naastgelegen leegstaande winkelpand opnieuw ingevuld. Juwelier De Tijd reist zijn buurman Casa Blanca vanuit de Dr. Huber Noodtstraat achterna om er vanaf 18 december a.s. ook zijn deuren te openen.   

Contact

Walstraat 72, 7001 BV Doetinchem

0314 - 76 90 09 | info@lkkrdoetinchem.nl